Posted by on Nov 23, 2012 in

Nama: Dr. Erwandi Tarmizi, MA.

Tempat/tanggal lahir: Pekanbaru, 30 September 1974

Riwayat pendidikan:

  • SDN 001, Sail, Pekanbaru, Riau
  • PP. Al Munawwarah, pekanbaru, Riau
  • D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA, Jakarta, 1994-1995
  • S1 Syariah LIPIA, Jakarta, 1995-1999
  • S2 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2001-2005
  • S3 Jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2006-2011

 

Karya tulis:

  • Penulis tetap kolom Fiqh Muamalat Kontemporer & kolom Halal-Haram, majalah “Pengusaha Muslim”
  • Thesis: “Al Atsar Al ushuly li Qa’idah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif”
  • Disertasi: “Tahqiq Mazhab Shafi’iyyah Fima Ikhtalafu Fihi Min Al Masail Al Ushuliyyah Fi Mabahitsi Al Hukmi As Shar’i Wa Al Adillah”